PROGRAM RAMOWY


Dzień pierwszy

10:00 w Oratorium Marianum (Uniwersytet Wrocławski)

Co/ jak/ kiedy/ dlaczego – czyli przywitanie i wprowadzenie

Uroczyste otwarcie - w otwarciu biorą udział:

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Robert Olkiewicz,

Rektor UMCS Radosław Dobrowolski, 

Koncert chóru akademickiego, 

Wycieczka po Gmachu Głównym (Aula Leopoldina, Wieża Matematyczna...) oraz koncert (pianino) w wykonaniu byłego Rektora UWr – Adama Jezierskiego  

12:00-12:30 

Przerwa kawowa  

13:00 

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Stanisławowi Hałasowi,

Zwiedzanie Pracowni Geologii Izotopowej i Geoekologii

Obiad 

17:00 

Sesja Posterowa – Biblioteka ING

Powitalna kolacja

Wieczór wspomnień o Stanisławie Hałasie 

Dzień 2 oraz 3 (W Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich)

Sesje: Żywioły/pierwiastki – krótkie wprowadzenie – Mariusz Orion Jędrysek

1.       Ziemia - badania ciał stałych i substancji w nich zawartych,

2.       Woda - badania cieczy i substancji w nich zawartych,

3.       Wiatr - badania gazów i substancji w nich zawartych,

4.       Eter i Niebo - nieprzewidywalne, niekonwencjonalne idee – niewidzialne, lecz istotne,

5.       Ogień i Piekło - zjawiska w wysokich temperaturach i ciśnieniach,

6.       Energia i fale – od gospodarki do termodynamiki,

7.       Czas – zjawiska w czasie,

8.       Przestrzeń – zjawiska w przestrzeni (i w kosmosie),

9.       Głód – obieg materii i energii w przyrodzie, łańcuchy pokarmowe,

10.   Mór – procesy mikrobiologiczne,

11.   Wojna - analogie w przyrodzie – walki, konflikty, pieniądze,

12.   Nic - zjawiska w próżni,

13.   Wszystko – mówisz co chcesz na własną odpowiedzialność,

14.   Koniec znaczy początek – podsumowanie = planowanie + egzekwowanie

Bankiet oraz muzyczna niespodzianka odbędą się drugiego dnia (10 maja)