ORGANIZACJA


Zgłoszenie uczestnictwa:

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej konferencji.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość bezpłatnego udziału w konferencji w pierwszym rzędzie dla osób blisko współpracujących ze Stanisławem Hałasem.

Opłata konferencyjna:

Z uwagi na brak opłaty konferencyjnej, pierwszeństwo w udziale w konferencji jest zarezerwowane dla osób, których prezentacje i abstrakty zostaną przyjęte przez komitet organizacyjny.

Abstrakty:

Przesyłanie abstraktów odbywa się zgodnie z wytycznymi opisanymi na stronie internetowej konferencji (Zakładka: Abstrakty). Termin zakończenia przesyłania abstraktów: 31.03.2023 roku.

Kontakt oraz informacja:

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

Kacper Lis, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski

ul. Cybulskiego 38 (Rotunda, I piętro), 50-205 Wrocław

kacper.lis@uwr.edu.pl

 

Adam Wojtyna, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski

ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław

adam.wojtyna@uwr.edu.pl