KOMUNIKATY


Komitet Organizacyjny ma przyjemność poinformować Państwa o międzynarodowej konferencji naukowej „Trybut dla Prof. Stanisława Hałasa i 30 lecie Pracowni Geologii Izotopowej i Geoekologii”, która odbędzie się między 9 a 11 maja 2023 roku we Wrocławiu. Konferencja jest organizowana przez Zakład Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja będzie obejmować uroczyste wspomnienie wybitnego specjalisty w dziedzinie nauk izotopowych – prof. Stanisława Hałasa, zmarłego przed 5 laty. W ramach podziękowania za zasługi dla rozwoju Pracowni Geologii Izotopowej i Geoekologii, podczas konferencji przewidziane jest oficjalne nadanie imienia Stanisława Hałasa Laboratorium w Pracowni. Zostanie także odsłonięta specjalna tablica pamiątkowa wykonana z tantalu – jednego z najbardziej cenionych materiałów konstrukcyjnych Profesora. Liczymy, że wszyscy bliscy współpracownicy Prof. Stanisława Hałasa uświetnią swoją obecnością to szczególne wydarzenie i wspólnie będą celebrować jego wspaniały życiorys oraz osiągnięcia naukowe.

Celem konferencji będzie połączenie wykorzystania izotopów oraz związków z sygnaturą izotopową we wszelkich dyscyplinach naukowych. Prezentowane referaty oraz wystąpienia obejmą wszystkie główne obszary zastosowania analizy stabilnych izotopów w naukach o Ziemi, uwzględniając także przegląd wykorzystywanych obecnie technik izotopowych, nowych trendów pojawiających się w dziedzinie izotopów oraz technik pomiarowych.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania chęci zaprezentowania referatu bądź posteru w dziedzinach naukowych pokrewnych do badań izotopowych. Wszystkie prezentacje oraz artykuły (poprzedzone standardową procedurą recenzji) zostaną opublikowane w pokonferencyjnej Księdze Abstraktów. Najlepsze z wystąpień młodych naukowców i doktorantów zostaną ocenione oraz nagrodzone przez panel ekspertów w konkursie na Najlepszą Prezentację oraz Najlepszy Poster.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo dołączyć do naszego wydarzenia w maju 2023 roku we Wrocławiu, i uczynią tą konferencję niezwykle udanym spotkaniem naukowców z całego świata. Będzie to wspaniała okazja dla wielu interesujących dyskusji, rozważań a przede wszystkim wyjątkowym pomnikiem wystawionym polskiemu specjaliście w dziedzinie badań izotopowych – profesorowi Stanisławowi Hałasowi.