HONORABLE COMMITTE

Rector of the University of Wrocław prof. Robert Olkiewicz

Rector of Maria Curie-Skłodowska University prof. Radosław Dobrowolski


SCIENTIFIC COMMITTE

Mariusz Orion Jędrysek

Michał Bucha

Wojciech Drzewicki

Marta Jakubiak

Dominika Lewicka-Szczebak

Łukasz Pleśniak

Adriana Trojanowska-Olichwer

Sushmita Deb


 

TECHNICAL COMMITTE

Kacper Lis

Przemysław Babula

Adam Wojtyna

Weronika Wiesławska

Emilia Zdanowicz